Rändeteemalised tunnikavad: matemaatika

Tunnikava «Rändetrendide visualiseerimine» selgitab, kuidas matemaatika aitab paremini mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse. Tunnikava kinnistab statistiliste meetodite kasutamist rände andmete näitel.

Rändetrendide visualiseerimine. Tunnikava.

Rändetrendide visualiseerimine — väljaränne sugude kaupa (.xlsx)

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Назад