Rändeteemaliste tunnikavade kogumik

Siit leiad mahuka kogumiku tunnikavadest, mille abil saab erinevates ainetes õpilastega rändeteemat käsitleda. Kogumikus on tunnikavasid nii geograafia, ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, matemaatika, bioloogia, inglise keele kui kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks. Tunnikavad on kooskõlas riiklike ainekavadega ning sisaldavad aktiivõppemeetodeid, nagu rollimängud, grupitööd, arutelud jmt.

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo tunnikavad

Geograafia tunnikavad

Kirjanduse tunnikavad

Kehalise kasvatuse tunnikavad

Muusika tunnikava

Meediaõpetuse tunnikava

Matemaatika tunnikavad

Inglise keele tunnikavad

Bioloogia tunnikava (lisamisel)

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Tagasi