Mondo rändekool

Mondo rändeteemaline veebikursus.

Registreeru

Tasuta kursust on võimalik läbida registreerituna ning peale kõigi ülesannete läbimist saada seda tõendav tunnistus. Samas on kõik materjalid kättesaadavad ka mitteregistreeritud huvilistele. Kursuse osana vaadatakse 14 lühikest (umbes 10 min) videoloengut ja miniloenguid (2–3 min), mis avavad teemaga seotud nüansse. Iga loengu juurde on välja töötatud tausttekstid viidetega põhjalikumaks teemasse süüvimiseks. Pärast iga videoloengu läbimist vastavad registreeritud osalejad ühele loenguga seotud küsimusele. Kõigile küsimustele vastamise järel saadetakse osalejale digitaalne tunnistus.