Mondo rändekool

Tere tulemast Mondo rändeteemalisele veebikursusele!

Ränne ja ka võimalus rännata on tänapäeva maailma väga oluline osa. Mõnikord öeldakse lausa, et me elame rändeajastul. Ränne mõjutab tänapäevaseid ühiskondi ja majandust ning pakub miljonitele võimaluse oma elujärge parandada. Samas seonduvad rändega katsumused ning paraku põgeneb üha enam inimesi oma kodust konfliktide, aga ka näiteks kliimamuutuste tõttu.

Selle rändekursuse eesmärk pole tingimata muuta kellegi seisukohti rände kohta, küll aga pakkuda argumendibaasi, mille pinnalt on võimalik oma seisukohti põhjendada. Loodetavasti muutub pilt ühtaegu nii keerukamaks kui ka selgemaks.

Lisaks rändekooli kursusele saad põnevate rändeteemaliste materjalidega tutvuda Mondo rändelehel.

Tasuta kursust on võimalik läbida registreerituna ning peale kõigi ülesannete läbimist saada seda tõendav tunnistus. Samas on kõik materjalid kättesaadavad ka mitteregistreeritud huvilistele. Iseseisva kursuse osana vaadatakse 14 lühikest (umbes 10 min) videoloengut ja miniloenguid (2–3 min), mis avavad teemaga seotud nüansse. Iga loengu juurde on välja töötatud tausttekstid viidetega põhjalikumaks teemasse süüvimiseks. Pärast iga videoloengu läbimist vastavad registreeritud osalejad ühele loenguga seotud küsimusele. Kõigile küsimustele vastamise järel saab osaleja digitaalse tunnistuse.

Tagasi