Tere tulemast Mondo rändeteemalisele veebikursusele!

Ränne ja ka võimalus rännata on tänapäeva maailma väga oluline osa. Mõnikord öeldakse lausa, et me elame rändeajastul. Ränne mõjutab tänapäevaseid ühiskondi ja majandust ning pakub miljonitele võimaluse oma elujärge parandada. Samas seonduvad rändega katsumused ning paraku põgeneb üha enam inimesi oma kodust konfliktide, aga ka näiteks kliimamuutuste tõttu. Sageli on ränne teema, mis kütab kirgi ning võib tekkida polariseerumise oht, kus inimesed jagunevad kahte leeri: osade meelest on ränne midagi suurepärast, teiste meelest aga eksistentsiaalne oht. Selle rändekursuse eesmärk pole tingimata muuta kellegi seisukohti rände kohta, küll aga pakkuda argumendibaasi, mille pinnalt on võimalik oma seisukohti põhjendada. Loodetavasti muutub pilt ühtaegu nii keerukamaks kui ka selgemaks.

Lisaks rändekooli kursusele saad põnevate rändeteemaliste materjalidega tutvuda Mondo rändelehel.

Formaat

Tasuta kursust on võimalik läbida registreerituna ning peale kõigi ülesannete läbimist saada seda tõendav tunnistus. Samas on kõik materjalid kättesaadavad ka mitteregistreeritud huvilistele. Iseseisva kursuse osana vaadatakse 14 lühikest (umbes 10 min) videoloengut ja miniloenguid (2–3 min), mis avavad teemaga seotud nüansse. Iga loengu juurde on välja töötatud tausttekstid viidetega põhjalikumaks teemasse süüvimiseks. Tekste on võimalik alla laadida PDF formaadis. Failid leiate peatükkide lõpust. Kõigi peatükkide tekstid saate ka tervikuna alla laadida eesti keeles ja inglise keeles. Pärast iga videoloengu läbimist vastavad registreeritud osalejad ühele loenguga seotud küsimusele. Kõigile küsimustele vastamise järel saab osaleja digitaalse tunnistuse. Kursusega seotud küsimuste korral kirjutage palun maailmaharidus@mondo.org.ee.

Lektorid

Kursuse sisu on välja töötanud Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent ja rändeekspert Mari-Liis Jakobson. Rände ja muusika teemalise peatüki autor on popmuusika ajaloo ekspert Risto Lehiste.

Loengute teemad

Kursusel leiame vastused järgmistele küsimustele:

  • kui palju on maailmas rändajaid ning kellele ja miks on need tänases maailmas olulised?
  • millised on rännet mõjutavad tõmbe- ja tõuketegurid ning kuidas rändeotsus sünnib?
  • ebaseadusliku rände tekkepõhjused ja viisid – kuidas seda takistada või ennetada?
  • miks riigid pagulasi vastu võtavad ja milliste kitsaskohtade ees varjupaigasüsteem tänapäeval seisab?
  • milliseid majanduslikke kulusid ja tulusid saavad rändest siht- ja lähteriigid?
  • kuidas mõjutab ränne ühiskonda ning miks osa inimesi tajub rännet pigem positiivselt või negatiivselt?
  • kas maailm on kliimapõgenikeks valmis?
  • kuidas on seotud ränne ja popmuusika?
Alusta kursust

Veebikursus on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” osana, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Kursuse sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata rahastajate seisukohti.