Rändeteemalised tunnikavad: kehaline kasvatus

See tund ärgitab õpilasi uurima maailma erinevate riikide tantsu- ja liikumistraditsioone, neid üksteisele õpetama ning arutlema selle üle, kuidas ränne inimeste traditsioone ja identiteeti mõjutab.

Tunnikava saate alla laadida siit:

Kust kuhu, kuidas ja miks on rännanud tantsu- ja liikumiskultuur

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Tagasi