KAE2. Kaotada nälg

Kaotame näljahäda, parandame toitumist ja edendame kestlikku põllumajandust

Maa toodab rohkem kui piisavalt toitu kõigile, kuid sellegi poolest kannatab iga üheksas inimene maailmas ehk 795 miljonit kroonilise alatoitumise all. Suur enamus ehk kaks kolmandikku nendest elab Aasias. Alatoitumine on üks peamistest surmapõhjustest alla viie aastate laste hulgas ning samuti pidurdab oluliselt laste normaalset kasvu. Näljas olevatel inimestel puuduvad tavaliselt kas rahalised vahendid toidu ostmiseks või nad elavad piirkondades, kus ei ole piisavalt maad toidu kasvatamiseks või on põuad ja üleujutused põllumaa tootlikkust vähendanud nii palju, et inimestel ei ole võimalik sellest enam oma pere ära toita ning nad on sunnitud paremate võimaluste otsingul linna liikuma.

Kuna põllumajandus on hetkel suurim sissetuleku- ja toiduallikas maapiirkonna inimestele ning globaalselt on selles sektoris hõivatud 40% inimestest, siis on kestlikke põlluharimisviiside rakendamine eriti vajalik. Samuti on oluline taastada põllutoodete bioloogiline mitmekesisus, mis viimastel aastakümnetel on drastiliselt vähenenud ning pakkuda rohkem toetusi väikefarmeritele arengumaades. 500 miljonit väikefarmi arengumaades toodavad praegu ligi 80 protsenti seal tarbitavast toidust ning lisainvesteeringute korral suudaksid pakkuda veelgi rohkem toitu puudust kannatavatele inimestele ning ka kaupu kohalikele ja välisturgudele. Kui naisfarmeritel oleks ligipääs samadele ressurssidele nagu  meestel, aitaks see vähendada näljaste hulka 150 miljoni võrra. Nälja vähendamisega on tihedalt seotud ka “energiavaesuse” likvideerimine ehk tagamine, et kõigil 1,4 miljardil inimesel, kellel praegu veel ei ole elektrit, oleks võimalus seda kasutada. Aastaks 2050 on oodata lisa kahte miljardit inimest maailma, mis paneb veelgi suurema koormuse maa ressurssidele, kuid õigesti majandatuna suudavad põllud, kalapiirkonnad ja metsad ära toita ning pakkuda piisavalt sissetulekut ka tulevastele põlvedele. 

Mida sina teha saad:

  • Toeta Toidupanka
  • Ürita viia oma koduses majapidamises toidu raiskamine miinimumi
  • Kasuta oma toidujäätmeid kompostina
  • Eelista toidukaupu, mis on toodetud mahedalt ja/või õiglase kaubanduse põhimõtteid järgides
  • Söö rohkem taimset toitu
 •  
 •  
 •  

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UN Zero Hunger

World Hunger

Think Eat Save