KAE11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

Hästi planeeritud, turvalised ja keskkonnasõbralikud linnad

 Enam kui pool maailma elanikest ehk üle 3,5 miljardi inimese elab tänapäeval linnades ning prognooside järgi on aastaks 2030 60 protsenti maailma elanikest linnades. Kõige suuremat linnade kasvu on oodata Aafrikas ja Aasias, täpsemalt Indias, Hiinas ja Nigeerias. Tihti liigutakse linna just paremate töö- ja õppimisvõimaluste otsingul. Kiire linnastumise tempoga on kaasnenud slummide levimine. Tänapäeval elab 828 miljonit inimest slummi-laadsetes oludes, suur enamus nendest Saharast lõunasse jäävas Aafrikas. Slummide levimise pidurdamiseks on eriti tähtis läbimõeldud linnaplaneerimise olemasolu, et tagada vajalikul hulgal uusi elamispindu ja infrastruktuur. Ülerahvastatud linnades ja slummides on probleemiks õhusaaste, puudulikud sanitaartingimused ja kanalisatsioon ning sellega kaasnevad haigused ja enneaegsed surmad. Samuti vajab enedamist transport, turvalisus ja hariduse kättesaadavus. Samas on slummid tihtipeale

Suures plaanis toodavad 750 suurimat linna maailmas 57 protsenti kogu maailma SKT-st. Ka slummid on majanduslikus plaanis väga olulised olles koduks tuhandetele väikestele pereettevõtetele, kes on tihtipeale seal elanud juba mitu põlvkonda. Näiteks Dharavi slummi, mis on üks suurimaid Indias ja terves maailmas, aastane käive 2014. aastal mitteametlikust majandustegevusest oli osade andmete järgi ligi 1 miljard dollarit. Hästi majandatuna pakuvad linnad paremaid võimalusi töömaastikul ja uute oskuste õppimiseks. Samuti on erinevate teenuste nagu transport, haridus ja arstiabi pakkumine tihedalt asustatud linnades odavam ja keskkonnale väiksema mõjuga kui maapiirkondades.

Mida sina saad teha:

    • Kui võimalik, osale kaasava eelarve hääletamisel oma linnas
    • Ole aktiivne linnakodanik ja tee kaasa mõne linnaseltsi töös
    • Liikle linnas jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga
  • Külasta kohvikuid, mis on saanud õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UN Population Fund: Urbanization

Sustainable Cities Collective

ICLEI Local Governments for Sustainability

UN DESA