Rändeteemaline virtuaalreaalsuse film ja mäng

Projekti „Jagatud teekonnad“ raames on loodud kaks virtuaalreaalsuse lahendust, mis aitavad rände temaatika õpilastele tehniliste vahenditega lähemale tuua.

Virtuaalreaalsuse film “Jagatud teekonnad”

Oled sa kunagi kohanud Eestis elavat süürlannat, ukrainlast või nigeerlast? Kas oled mõelnud, miks nende teed on päris kaugetest riikidest siia jõudnud? Mida Eesti on neile andnud ja mida nemad annavad Eestile? Rändeteemaline virtuaalreaalsuse film „Jagatud teekonnad“ annab võimaluse minna külla kolmele Eestisse sisserännanud välismaalasele. Filmi käigus saad esitada võõrustajatele küsimusi ning heita pilgu nende kodudele nii Eestis kui päritoluriikides.

Esimene eestikeelne rändeteemaline virtuaalreaalsuse film aitab mõista, millised on erinevad rände põhjused ja millega tegelevad sisserändajad Eestis.

Virtuaalreaalsuse mäng „Muusikalaud“

Rändeteemaline virtuaalreaalsuse mäng annab sulle võimaluse panna ennast proovile muusikaprodutsendina ning õppida sealjuures muusika ja rände omavahelistest seostest. Mäng koosneb interaktiivsest muusikalauast ja kolmest stiliseeritud keskkonnast, mis kajastavad erinevaid rändega seotud stseene. Virtuaalreaalsuse elamuse peamine eesmärk on koguda erinevatest kohtadest ja ajastutest heliribasid, luua nendest uut muusikat ning saada parem ülevaade sellest, kuidas inimeste ränne mõjutab muusika arengut.

Virtuaalreaalsuse mängu “Muusikarännak” ja filmi “Jagatud teekonnad” on võimalik kooli tellida koos juhendatud töötoaga. Töötoa viib läbi popmuusika ajaloo ja rände ekspert, kes aitab õpilastel VR seadmeid kasutada ja viib seejärel läbi arutelu.

Töötubasid saab tellida selle vormi kaudu.

Teemade sügavamaks käsitlemiseks on nii filmi kui mängu juurde on koostatud juhendmaterjalid soovituslike tegevuskavade ja jätkutegevustega.

Laadi tegevuskavad alla siit:

Muusika ja sundrände teemalise virtuaalreaalsus mängu tegevuskava

Muusikateemalise virtuaalreaalsus mängu tegevuskava

Virtuaalreaalsus filmi tegevuskava

Kui haridusasutusel on virtuaalreaalsuse peaseadmed olemas, siis on Mondo abil võimalik filmi ja mängu ka oma seadmetele paigaldada. Selleks palume kirjutada maailmaharidus@mondo.org.ee.

Mängu “Muusikarännak” koduleht

Tagasi