KAE9. Tööstus, uuendus ja taristu

 Keskkonnasõbralik tööstus ja ettevõtlus ning ligipääs internetile ka vaesemates riikides

Paljudele inimestele arengumaades jääb põhiline taristu nagu teed, vesi, kanalisatsioon ning internet kättesaamatuks. Suuremad investeeringud infrastruktuuri on hädavajalikud, kuna teevad hariduse ja arstiabi kättesaadavamaks ning tagavad tootlikkuse ja palkade kasvu. Paremini välja arendatud taristu suudaks näiteks mitmes Aafrika riigis suurendada tootlikkust 40 protsendi võrra.

Taristu kõrval on oluline ka tööstuse arendus, mis endendab majanduskasvu ja loob uusi töövõimalusi, aidates seeläbi otseselt vaesust vähendada. Kokku on tootmissektoris hõivatud 16 protsenti kogu maailma tööealistest elanikest ning iga tootmissektori töökoht loob omakorda vähemalt 2,2 lisatöökohta juurde teistesse sektoritesse. Kõige rohkem uusi töökohti (50-60%) loovad väikese või keskmise suurusega ettevõtted, mis moodustavad ligi 90 protsenti kogu maailma ettevõtlusest. Vähemarenenud riikidel on tohutu potentsiaal eelkõige toidu ja jookide tootmisel ning samuti rõivatööstuses. Praegu läbib vähem kui 30 protsenti kogu arengumaade põllumajandustoodangust tööstusliku töötlemise, arenenud riikides on see protsent aga 98. Keskmise sissetulekuga riikidel on kasulik keskenduda metallitööstusele, mille järgi on kasvav nõudlus maailmaturul. Palju uusi töökohti on oodata ka taastuvenergia sektorisse: hetkel on selles hõivatud 2,3 miljonit inimest ning prognooside kohaselt pakub see valdkond aastaks 2030 tööd 20 miljonile inimesele.

Taristu ja majanduslik edasiminek toetub suuresti info- ja sidetehnoloogia olemasolule. Viimastel aastakümnetel on arengud selles valdkonnas olnud väga kiired, ühendades piirkonnad, mis varem olid ülejäänud maailmast eraldatud, globaalse infoühiskonnaga. 2015. aastaks elas 69 protsenti maailma rahvastikust piirkonnas, mis oli kaetud mobiilivõrguga; maapiirkonnas aga ainult üks kolmandik inimestest. Samuti on ligipääs internetile viimase 15 aasta jooksul tõusnud 6 protsendilt 42 protsendini maailma rahvastikust.

 Mida sina saad teha:

    • Eelista ettevõtteid, kes järgivad tootmisel keskkonnasõbralikke põhimõtteid
  • Tee koostööd mõne organisatsiooniga, et antud eesmärki edendada

 

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN.org Knowledge Platform

UNIDO

UN Environment Programme