KAE15. Maa ökosüsteemid

Kaitseme looduse mitmekesisust metsadest ja mägedest kuni rabadeni

Ligi 31 protsenti meie planeedi maismaast on kaetud metsaga. Lisaks sellele, et nad rikastavad maa atmosfääri hapnikuga, pakuvad nad toitu ja peavarju mitmesugustele elusolenditele sh 1,6 miljardile inimesele, kes sõltuvad metsadest oma elatise saamisel. 70 miljonit nendest on põliselanikud. Inimtegevuse ja kliimamuutuste põhjustatud kõrbestumine ja metsade hävimine on suureks väljakutseks miljonitele vaesuse piiril elavatele inimestele, kelle peamine sissetulek tuleb põllumajandusest. Iga aasta kaob 13 miljonit hektarit metsa ning kõrbestumise ja põua tõttu ligi sama palju kasutatavat põllumaad, mis mõjutab otseselt 74 protsenti vaestest inimestest. Kuigi need numbrid on väga kõrged, siis tänu taasistutamisele, maapinna taastamisele ja  pingutustele, et aeglustada metsade maha võtmist, on iga aasta kaduva metsa hulk ligi poole väiksem kui 1990ndate alguses. Lisaks sissetulekule pakuvad metsad ja loodusalad ka toitu inimese hingele. Mitmetes kultuurides on traditsioonilised uskumused ja tavad tugevalt eotud looodusliku maastikuga.

Metsade hoidmine ja kõrbestumise peatamine on võtmeks ka maakera liigirikkuse säilitamisel. Hetkel on 8300-st teadaolevatest loomaliigist juba kaheksa protsenti välja surnud ning 22 protsenti väljasuremisohus. Kaitset ei vaja mitte ainult imetajad, vaid ka linnud ja kahepaiksed. Viimased on eriti ohustatud hetkel Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, linnud ja imetajad aga Kagu-Aasias. Lisaks erinevatele haigustele, teevad suurt kahju ka salakütid, kes teenivad suuri summasid eksootiliste loomade püügist. Tihti tähelepanuta jäävatel mikroorganismidel ja selgrootutel on samuti tähtis roll meie ökosüsteemis. Alles olevate liikide säilitamiseks on loodud erinevad kaitsealad, mille osakaal on järjest kasvamas. 2014. aastal oli 15,2 protsenti maismaa- ja magevee ökosüsteemidest kaetud kaitsealaga. Hästi majandatuna toetavad nad kogu ökosüsteemi ja seeläbi aitavad ka inimestel tervena püsida. Seetõttu on oluline kaasata ka kohalikke kogukondi nende alade arendamisse. Amazon Watch on üks organisatsioonidest, mis on viimased 20 aastat töötanud koos põlisrahvaste kogukondadega, et kaitsa Amazonase vihmametsa ning edendada nende õigusi.

Mida sina teha saad:

  • Käitu looduses ning eriti looduskaitsealadel vastutustundlikult
  • Välismaalt looduslikest materjalidest valmistatud suveniire kaasa ostes veendu, et need on jätkusuutlikult valmistatud
  • Väldi asjade välja printimist, kui selleks  otsene vajadus puudub ja kui võimalik, prindi kahepoolselt
  • Uuri poodidest, kuidas on valmistatud nende omatooted ning eelista ettevõtteid, kes järgivad kestliku arengu põhimõtteid tootmisel
  • Eelista kodumaiseid tooteid
  • Komposteeri oma toidujäätmed
 • Lisa rohkem taimetoitu oma menüüsse: nende tootmiseks läheb vähem loodusressursse kui liha

 

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UNEP

WWF

Earth Day Network

Amazon Watch

Convention on Biological Diversity

UN Convention to Combat Desertification