Tegusad koolid: käsiraamat õpilastele

Kui oled õpilane ning soovid maailmakodanikuks ja kestliku arengu heaks tegutsejaks hakata, annab see käsiraamat sulle vajalikke teadmisi, arusaamu ja inspiratsiooni, et saaksid koos õpetajate ja oma kogukonnaga tegutsema hakata.

Õpilaste käsiraamatu „Tegusad koolid: panustades ühiselt kestlikku arengusse“ eesmärk on tutvustada keskkooliõpilastele maailmakodanikuharidust (MKH) ja kestliku arengu haridust (KAH) ning pakkuda neile välja mõtteid ja tegevusi, kuidas proaktiivselt rahumeelsema ja kestlikuma maailma loomisse panustada. Käsiraamat põhineb 104 riigist pärineva peaaegu 1100 osaleja aruteludel ja tegevustel, nende hulgas olid ka ühendkoolide võrgustiku riiklikud koordinaatorid, koolidirektorid, õpetajad, õpilased ja eksperdid, kes andsid 2014.–2015. aastal oma panuse võrgustiku veebikoostööplatvormi „Tagusad ühendkoolid: panustades ühiselt kestlikku arengusse“.

Siit õpilaste käsiraamatust leiad:

  • Ülevaate sellest, mida maailmakodanikuks olemine tähendab ja kuidas sina saad kestlikku arengusse panustada.
  • Ideid kodus, koolis, kogukonnas, riigis ja üleilmselt aktiivselt tegutsema hakkamise kohta.
  • Valitud tegevusi MKH ja KAH osas, mis on pärit ühendkoolide võrgustiku koolidest kogu maailmast.

See käsiraamat on üks osa kaheosalisest komplektist pealkirjaga „Tegusad koolid. Panustades ühiselt kestlikku arengusse“. Teine osa on „Panustades ühiselt kestlikku arengusse: käsiraamat õpetajatele“.

Tagasi