Tegusad koolid: käsiraamat õpetajale

Kui oled õpetaja ning soovid maailmakodanikuhariduse jakestliku arengu hariduse andmisega tegeleda, annab see käsiraamat sulle teavet ja loovaid ideid selle kohta, kuidas lisaks koolikogukonnale ja kolleegidele õpilasi mobiliseerida ja inspireerida.

Õpetajate käsiraamatu „Tegusad koolid: panustades ühiselt kestlikku arengusse“ eesmärk on tutvustada õpetajatele maailmakodanikuharidust (MKH) ja kestliku arengu haridust (KAH). See pakub keskkooliõpetajatele välja mõtteid ja tegevusi, kuidas aidata õpilastel muutuda maailmakodanikeks ja kestliku arengu heaks tegutsejateks.

Õpetajate käsiraamat põhineb 104 riigist pärineva peaaegu 1100 osaleja aruteludel ja tegevustel, nende hulgas olid ka ühendkoolide võrgustiku riiklikud koordinaatorid, koolidirektorid, õpetajad, õpilased ja eksperdid, kes andsid seotud tegevuste ja algatustega 2014.–2015. aastal oma panuse veebikoostööplatvormi „Tegusad ühendkoolid: panustades ühiselt kestlikku arengusse“.

Õpetajate käsiraamat annab:

  • Ülevaate sellest, mida maailmakodanikuks saamine õpilaste jaoks tähendab ja kuidas saavad õpilased kestlikku arengusse panustada.
  • Ideid tunnis tehtavate tegevuste kohta, mis aitavad keskkooliõpilastel MKH-d ja KAH-d soodustavaid teadmisi, oskusi, väärtushinnanguid, hoiakuid ja käitumisviise arendada.
  • Valitud tegevusi MKH ja KAH osas, mis on pärit ühendkoolide võrgustiku koolidest kogu maailmast.

See käsiraamat on üks osa kaheosalisest komplektist pealkirjaga „Tegusad koolid. Panustades ühiselt kestlikku arengusse“. Teine osa on „Panustades ühiselt kestlikku arengusse: käsiraamat õpilastele“.

Tagasi