Metoodiline juhend “Õigus olla laps”

Juhendi eesmärk on pakkuda tegevuspõhiseid ja kaasavaid töömeetodeid ja -vahendeid selle olulise teema käsitlemiseks koolides. Rühmatöös ja mängulises ühistegevuses saab kasutada nii iseseisvat mõtlemist kui kogemuste vahetamist. Metoodika võimaldab läbi viia erineva pikkusega õppetunde ja üritusi, alates 15-minutilisest tunniosast kuni terve õppepäevani.

Metoodiline juhend „Õigus olla laps” on valminud Soome organisatsiooni Taksvärkki ry ja Soome Õpetajaks Õppijate Liidu (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto / SOOL ry) koostööna. Mõlemad organisatsioonid peavad tähtsaks maailmahariduse osatähtsuse suurendamist koolides. Loodame, et juhend on kasulik abivahend ka Eesti õpetajatele.

Suur tänu meetodite väljatöötajatele, illustratsioone teinud õpilastele ning koolidele, kes on võimaldanud meetodeid praktikas järele proovida. Eraldi täname SOOL-i töötajaid Iina Myllymäkit, Susanna Huuskoneni ja Kaisa Viitaneni suurepärase koostöö eest. MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus tänab võimaluse eest kohandada olemasolev õppematerjal sobivaks eestikeelsele lugejaskonnale. Laste õigused on universaalsed ja riigipiirideta.

Eestikeelne juhend “Õigus olla laps”

Bingokaardid eestikeelse juhendi juurde

Doominoklotsid eestikeelse juhendi juurde

Materjal inglise keeles

Bingokaardid inglise keeles

Tagasi