KAE16. Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Edendame inimõigusi ja demokraatiat – võitleme korruptsiooni vastu

Rahu, õiglus ja kaasavad ning efektiivsed institutsioonid on kestliku arengu keskmes, üksteist vastastikku tugevdades. Mitmed regioonid on viimastel kümnenditel saanud nautida suuremast rahu ja turvalisuse taset, kuid paljudes riikides raskendab inimeste igapäevaelu juurdepääsu puudumine õiglusele, informatsioonile ja teistele põhiõigustele. Samuti takistavad jätkuvad konfliktid ühiskonna stabiilset ja kestlikku arengut. Tehakse jooksvalt pingutusi, et muuta riiklikud ja rahvusvahelised institutsioonid efektiivsemaks, kaasavamaks ning läbipaistvamaks. Kaasatuse üheks oluliseks näitajaks on erinevate riigigruppide valimisõiguse osakaal organisatsioonides: näiteks Aafrika Arengupangas moodustavad arenguriigid 68 protsenti valijatest, siis Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF) on nende osakaal ainult 35 protsenti, seega ei ole neil nii palju mõjuvõimu oma häält kuuldavaks teha.

Tugevate institutsioonidega õigusriigis on stabiilsem ühiskond ning valitsusele jääb rohkem vahendeid, et rahva heaolu parandada. Korruptsioon, altkäemaksud, vargused ja maksude vältimine läheb arengumaadale maksma iga aasta ligi 1,26 triljonit dollarit, kuid see ei ole võõras nähtus ka arenenud riikides. Korruptsioon ehk võimu kasutamine isikliku kasu saamiseks ei too endaga kaasa ainult majanduslikku kahju, vaid vähendab inimeste usaldust institutsioonidesse muutes nad seeläbi apaatseks ja vähem usaldavamaks. See on omakorda takistuseks korruptsioonivaba ühiskonna loomisel. Korruptsioon on eriti laastav keskkonnale: kaevandus-, metsatööstus- ja teised firmad üle maailma kasutavad altkäemaksu, et minna mööda loodusressursse ja ökosüsteeme kaitsvatest regulatsioonidest, et oma kasumit suurendada.

Mida sina teha saad;

    • Kasuta oma õigust valida enda riigi ning kohaliku valitsuse liidreid
    • Avalda toetust vähemusgruppide õiguste parandamisele
  • Võta sõna, kui tunned, et kellegi õigusi rikutakse

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

Universal Declaration of Human Rights

Transparency International