16. eesmärk. Rahu, õiguskaitse ja tugevad institutsioonid

Kestliku arengu saavutamiseks toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, tagada kõikidele õiguskaitse ning luua kõigil tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid.

Rahu, õiguskaitse ning kaasavad ja tõhusad institutsioonid on kestliku arengu keskmes, üksteist vastastikku tugevdades. Mitmed piirkonnad on viimastel kümnenditel saanud nautida kõrgemat rahu ja turvalisuse taset, kuid paljudes riikides raskendavad inimeste igapäevaelu põhiõiguste rikkumised, konfliktid ja lokkav korruptsioon.

Õigusriikluse puudumise ja konfliktide korral levivad kulutulena ka seksuaalne vägivald, ärakasutamine, piinamine ja muu kuritegevus. Konfliktide tõttu oli 2022. aasta mai seisuga üle saja miljoni inimese pidanud oma kodudest lahkuma. Selleks, et konfliktidele ja ebakindlusele järgnevalt leitaks ka püsivad ja jätkusuutlikud lahendused, peavad valitsused, kodanikuühiskond ja kogukonnad tegema tõhusat koostööd. Rahu ehitamine (ingl peacebuilding) on protsess, mille eesmärk on toetada konfliktijärgsete ühiskondade stabiilsust, jätkusuutlikkust ja rahu. Selle tähtsamad põhimõtted on õigusriikluse tugevdamine ja inimõiguste edendamine, ebaseaduslike relvade voo vähendamine, korruptsioonivastane võitlus ja kodanikuühiskonna kaasamine riigi kujundamisse, olenemata riigikorrast või konkreetsetest oludest.

Korruptsioon ehk võimu kasutamine isikliku kasu saamiseks levib kõikjal, ent eriti globaalses lõunas. Korruptsioon, altkäemaksud, vargused ja maksude vältimine läheb globaalse lõuna riikidele maksma igal aastal ligi 1,26 triljonit ehk 1260 miljardit USA dollarit. Võrdluseks, et Eesti riigieelarve 2023. aastal oli 16,8 miljardit eurot ehk pea 70 korda väiksem. Ent need ei ole võõrad nähtused ka mujal. Näiteks Korruptsioonivaba Eesti teatel on Eestis korruptsiooni valdkonnas murekohaks kohalikud omavalitsused. Tõepoolest, aastatel 2012–2018 moodustas kõikidest prokuratuuri saadetud korruptsioonikuritegude juhtumitest 40% kohalike omavalitsustega seotud juhtumid.

Tugevate institutsioonidega õigusriigis on stabiilsem ühiskond ning riigile jääb rohkem raha, et rahva heaolu parandada. Samas, korruptsioon ei too endaga kaasa ainult majanduslikku kahju, vaid vähendab inimeste usaldust institutsioonidesse, muutes kodanikud seetõttu apaatseks. See on omakorda takistuseks korruptsioonivaba ühiskonna loomisel, kus kodanikuaktiivsus mängib keskset rolli – nii tekib nõiaring. Korruptsioon mõjub eriti laastavalt ka keskkonnale. Näiteks kaevanduse, metsatööstuse, prügimajanduse jm ühiskondlike huvidega seotud ettevõtted üle maailma kasutavad altkäemaksu, et mööda minna loodusressursse ja ökosüsteeme kaitsvatest regulatsioonidest, kõike seda selleks, et oma kasumit kaitsta või suurendada.

Mõisted

  • Institutsioon – sõnastasime selle eesmärk nr 1 juures kui „organisatsioonid, reeglid, seadused ja tavad, mis reguleerivad ja korraldavad ühiskonna toimimist”. Selle eesmärgi kontekstis viitavad need konkreetsemalt riiklikele, piirkondlikele ja rahvusvahelistele struktuuridele, mis tagavad õigluse, rahu, õigusriigi põhimõtete järgimise ning inimõiguste austamise. Need võivad olla kas organisatsioonid, valitsusasutused, õigussüsteemid, korruptsioonivastased meetmed jne.
  • Õigusriiklus – see põhimõte tähendab, et kõik ühiskonna liikmed, sealhulgas valitsus ja ametivõimud, on kohustatud alluma seadustele ning seaduste kohaldamine toimub võrdselt ja õiglaselt kõigile.

Mida sina teha saad?

  • Teavita teisi inimõiguste ja demokraatia olulisusest ning korruptsiooni negatiivsest mõjust ühiskonnale.
  • Ära karda võimu või raha väärkasutusest teavitada.
  • Kasuta oma õigust valida enda riigi ning kohaliku omavalitsuse juhte.
  • Võimalusel võta osa oma kohaliku omavalitsuse kaasavast eelarvest ning tee üleskutse korraldada kaasav eelarve ka oma koolis.
  • Võta sõna, kui tunned, et kellegi õigusi rikutakse.

Allikad ja edasist lugemist

Back