Kestliku arengu eesmärgid

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See tähendab, et ÜRO liikmesriigid (praeguseks 193 riiki) püüdlevad 2030 aastani just nende eesmärkide poole nii oma sisepoliitikas kui ka rahvusvahelises koostöös.

Eesmärke on kokku 17 ja iga eesmärgi juures on veel täpsemad alaeesmärgid, mida on kokku 169. 

Loe KAE teemadel rohkem meie alalehelt maailmakool.ee/kae.