KAE14. Ookeanid ja mereressursid

Kaitseme merd saastumise eest ja võitleme kalade ülepüügi vastu 

Ookeane ja merd on sajandeid nähtud kui lõputute kalavarude allikat. Sellise suhtumise tagajärjel on praeguseks täielikult ärakasutatud, ülepüütud või kokku kukkunud 90% maailma kalavarudest. Kalade ülepüügist on saanud üks suurimaid ohte ookeanide ökosüsteemile. Kuigi majanduslikus plaanis võib näida kasumlik püüda nii palju kui võimalik, siis lisaks mereelustiku mitmekesisusele kannatavad ülepüügi all ka kohalikud kogukonnad, kelle majanduslik ja sotsiaalne heaolu sõltub kalade jätkuvast olemasolust. Tursapüük, mis oli kunagi Põhja-Atlandi majanduse alustala, kukkus täielikult kokku 1990ndatel ning on näidanud vähe märke võimalikust taastumisest. Vajadus kalapüügi piirkondade parema halduse ning rangemate reeglite järele on suurem kui kunagi varem, kuna ühe kalaliigi kadumine või drastiline vähenemine mõjutab omakorda paljusid teisi liike ohustades nõnda üldist ökoloogilist tasakaalu. Lisaks liiga suure koguse kalade välja püüdmisele on probleemiks kaaspüük, illegaalne püük ning meetodid, mida kasutatakse kalade püüdmiseks, kuid mis toovad endaga kaasa merepinnase kahjustumise ja hävimise. Peale soovimatutele kalaliikidele lõpetavad võrkudes ka paljud linnud, merekilpkonnad ning mereimetajad nagu delfiinid, vaalad ja pringlid. Samuti langevad sinna väikesed kalad, kes suudaksid aidata populatsiooni uuesti üles viia, kui neid poleks kinni püütud.

Et kaitsta merd ning selle asukaid on hakatud looma merekaitsealasid (Marine Protected Areas ehk MPAs), mis on sarnased loodus- ja rahvusparkidega ning on mõeldud mõne mereosa ja sealse elustiku kaitsmiseks. Kuigi selliste kaitsealade osa maailma ookeanidest on praegu veel suhteliselt väike, siis on need aidanud väga efektiivselt taastada kalade suurust, arvukust ja mitmekesisust. Eriti vajalikud on sellised kaitsealad korralide jaoks, mis on enim tundlkud põhjatraavlite kasutamise suhtes. Põhjatraavel on teatud tüüpi võrk, millega liigutakse mõõda merepõhja, et püüda peamiselt krevette ja muid põhjas elutsevaid mereloomi. Samuti arendatakse edasi praeguseid püüdmisviise, et vähendada kaaspüügi tagajärjel hukkuvaid mereimetajaid, kalu ja linde. Poodidest on võimalik inimestel valida erineva märgistusega nagu Marine Stewardship Council (MSC) tooteid, mis tagavad, et järgitud on säästliku püügi põhimõtteid. Säästliku püügi puhul püüakse vähendada keskkonnale tulevat kahju, kaaspüüki minimaliseerida ning jälgida, et püütud kalade hulk ei ületaks juurdekasvu. 

Mida sina saad teha?

    • Eelista kohaliku päritolu kalu või MSC (Marine Stewardship Council) märgistusega kalatooteid
  • Uuri oma kohalikest poodidest ja restoranidest, kas nad pakuvad säästvalt püütud kalu ja mereande

Allikad:

UN.org

UN Knowledge Platform

Marine Stewardship Council (MSC)

World Wildlife Fund: Overfishing

Seafood Watch