KAE7. Taskukohane ja puhas energia

Taskukohane, kestlik ja nüüdisaegne energia kõigile

Enamus inimeste jaoks on elekter tänapäeva elu iseenesestmõistetav osa. Iga viies inimene maailmas on aga sunnitud oma igapäevaseid toimetusi tegema ilma kaasaegse elektriühenduseta, mis tähendab, et naised ja tüdrukud peavad käima pikki vahemaid vee järel, kliinikutel pole võimalik vaktsiine ja muid ravimeid hoiustada, paljudel lastel pole tihti võimalik koolitöid teha õhtuti ning ettevõtetel pole võimalik konkurentsivõimelist äri pidada. Olgu tegemist töökohtade, turvalisuse, kliimamuutuste, toidutootmise või sissetulekute suurendamisega, juurdepääs energiale on eluvajalik. Selle eesmärgi nimel töötamine on eriti oluline, kuna see on tugevalt seotud teiste jätkusuutliku arengu eesmärkidega. Keskendumine energia üldisele kättesaadavusele, suuremale energiatõhususele ja taastuvenergia suuremale kasutamisele uute majanduslike ja töövõimaluste kaudu on ülioluline, et luua jätkusuutlikumaid ja kaasavamaid kogukondi ning vastupidavust sellistele keskkonnaprobleemidele nagu kliimamuutused. 

Praegu on umbes 3 miljardit inimest, kellel puudub juurdepääs puhta toiduvalmistamise lahendustele ja mis puutuvad kokku ohtliku õhusaaste tasemega. Lisaks sellele töötab veidi vähem kui miljard inimest ilma elektrita ja 50% neist asub ainult Sahara-taguses Aafrikas. Kuna maailma energiavajadus on järjest kasvamas, on tõusnud ka vajadus alternatiivenergia järele. Mitmeid sajandeid on kasutatud elektri tootmiseks peamiselt fossiilseid kütuseid nagu kivisüsi, õli või gaas. Nendega põletamisega kaasneb aga palju kasvuhoonegaase, mis mõjutavad pikemas plaanis inimeste ja keskkonna heaolu. Juba praegu põhjustab energia 60% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitest olles sellega peamine kliimamuutuste põhjustaja. Saastava energia vähendamine on võtmeks kliimamuutustega võitlemisel. Õnneks on viimase 10 aasta jooksul tehtud edusamme taastuvenergia kasutamisel veest, päikese- ja tuuleenergiast ning ka tarbitava energia suhe SKP ühiku kohta on vähenemas.

Kuid väljakutse pole veel lahendatud ning puhtale kütusele ja tehnoloogiale peab olema parem juurdepääs ning taastuvenergia integreerimisel ehitiste, transpordi ja tööstuse lõpptarbimisse on vaja rohkem edusamme. Samuti tuleb suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid energiasse ning maailma energiasüsteemide muutmiseks tuleb rohkem keskenduda õigusraamistikele ja uuenduslikele ärimudelitele.

Mida sina teha saad:

  • Eelista reisimisel rongi, jalgratast või kõnni jala 
  • Püüa ise vähem energiat tarbida ja lülita välja elektriseademed, mida sa ei kasuta
  • Vali rohelise energia pakett
  • Võimalusel tooda osa vajaminevast energiast päikesepaneeli või tuuleenergia abil

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN.org Knowledge Platform

Sustainable Energy for All

International Energy Agency

UNIDO Energy and Climate Change

UNIDO Energy and Climate Change