KAE8. Tööhõive ja majanduskasv

Kestlik majanduskasv ja inimväärne töö kõigile

Ligikaudu pool maailma rahvastikust elab endiselt umbes 2 USD päevas, ülemaailmne tööpuudus on 5,7% ja töökoha olemasolu ei taga mitmel pool vaesusest pääsemist. See aeglane ja ebaühtlane areng nõuab, et me mõtleksime ümber ja muudaksime ümber oma majandus- ja sotsiaalpoliitika, mille eesmärk on vaesuse kaotamine.

Inimväärsete töövõimaluste jätkuv puudumine, ebapiisavad investeeringud ja alatarbimine põhjustavad demokraatliku ühiskonna aluseks oleva sotsiaalse põhilepingu kadumist: kõik peavad arengus osalema. Ehkki reaalse SKT keskmine aastane kasvutempo elaniku kohta kogu maailmas kasvab aasta-aastalt, on arengumaailmas endiselt palju riike, mille kasvutempo aeglustub ja liigub kaugemale 2030. aastaks seatud 7% -lisest kasvumäärast. Tööviljakus väheneb ja töötuse määr tõuseb, madalama palga tõttu hakkab elatustase langema. Ikka jääb ka sooline ebavõrdsus: sooline palgalõhe on kogu maailmas 23 protsenti ja ilma otsustavate meetmeteta kulub võrdse palga saamiseks veel 68 aastat. Naiste osalemise määr tööjõus on 63 protsenti, meeste puhul aga 94 protsenti. Vaatamata nende üha suuremale osalemisele avalikus elus teevad naised endiselt 2,6-kordset palgata hooldust ja kodutööd, mida mehed teevad.

Jätkusuutliku majanduskasvu jaoks peavad ühiskonnad looma tingimused, mis võimaldavad inimestel saada kvaliteetseid töökohti, mis elavdavad majandust, kahjustamata samas keskkonda. Töövõimalused ja korralikud töötingimused on vajalikud ka kogu tööealisele elanikkonnale. Sissetulekute haldamiseks, varade kogumiseks ja tootlike investeeringute tegemiseks tuleb parandada juurdepääsu finantsteenustele. Suuremad kohustused kaubanduse, panganduse ja põllumajanduse infrastruktuuri vastu aitavad samuti suurendada tootlikkust ja vähendada töötuse taset maailma kõige vaesemates piirkondades.

Mida sina saad teha:

  • Eelista kaupu, mille tootjad pööravad tähelepanu keskkonnale, töötajate õigustele ja toetavad ettevõtlust arengumaades
  • Toeta kohalikke Eesti maapiirkondade ettevõtteid
  • Ürita välja uurida kus ja mis tingimustes valmivad su lemmikbrändi riided

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UNICEF

Alliance 8.7 Movement

Global Slavery Index

International Labour Organization (ILO)

Human Rights Watch on Business

Fair Trade Clothing Brands