KAE17. Üleilmne koostöö

Toetame vaesemaid riike ja teeme koostööd eesmärkide saavutamiseks

Hästi toimiv kestliku arengu tegevuskava nõuab tugevat koostööd valitsuste, erasektori ja kodanikuühiskonna vahel. Ühistel väärtustel ja visioonil põhinevaid partnerlussuhteid on vaja globaalsel, piirkondlikul, riiklikul ja ka kohalikul tasandil. 2018. aastal oli ametliku arenguabi kogusumma rekordiliselt 153 miljardit dollarit. ÜRO seatud soovituslikust ametliku arenguabi määraks on igal riigil 0,7 protsenti nende rahvamajanduse kogutulust. 2018. aastal olid suurimad arenguabi andjad: , Luksemburg, Ühendkuningriigid, Rootsi, Norra, Iirimaa. 

Teatud sektorid nagu info- ja sidetehnoloogia, taristu, taastuvenergia ja transport nõuavad pikaajalisi investeeringuid, samuti välisriikidest. Kui arenenud riikides on iga kolmas elanik internetikasutaja, siis vähimarenenud riikides on ainult iga kümnes. Samas suurenes internatikasutajate hulk Aafrikas viimase nelja aasta jooksul ligi poole võrra. Lisaks paremale levikule on vaja tegutseda ka selle nimel, et kättesaadavus oleks võrdne nii meeste kui naiste seas. Vaja on ümber ehitada järelvalvesüsteeme ja regulatsioone, mis suurendaksid välisinvesteeringute osakaalu ja tugevdaksid kestlikku arengut veelgi. 

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

World Bank

UN Children”s Fund

UN Environment Programme

UN Population Fund

World Health Organization

International Monetary Fund

UN-HABITAT