KAE6. Puhas vesi ja sanitaartingimused

Kõigile puhas joogivesi, ligipääs vetsudele ja pesemisvõimalustele

Puhas, kõigile kättesaadav vesi on oluline osa maailmast, kus me elada tahame, ja selle saavutamiseks on planeedil piisavalt magevett. Kuigi, halva majanduse ja/või halva infrastruktuuri tõttu surevad igal aastal miljonid inimesed, sealhulgas ka lapsed, haigustesse, mis on seotud ebapiisava veevarustusega, kanalisatsiooniga ja hügieeniga.

Veepuudus, halb veekvaliteet ja ebapiisavad sanitaartingimused mõjutavad negatiivselt toiduga kindlustatust, elatusvõimalusi ja vaeste perede haridusvõimalusi kogu maailmas. Praegu elab enam kui 2 miljardit inimest madalveevarude piiratud kättesaadavuse ohuga ja 2050. aastaks vähemalt iga neljas inimene elab riigis, kus on krooniline või korduv magevee puudus, seega on väga oluline, et olemasolevaid magevee allikaid kasutatakse jätkusuutlikult. Selleks on vaja terviklikku lähenemist veetsükli kasutamisesse,  mis võtab arvesse “veestressi” ehk kogu välja pumbatava värskevee koguse suhet kogu antud piirkonnas olemasoleva värskevee varudega. Sellega seotud probleeme esineb 41 riigis ning mõjutab mingil viisil ligi 2 miljardit inimest üle maailma, ohustades loodusvarude kestlikkust ning takistades sotisaalset ja majanduslikku arengut. Kõige kõrgeim oli 2011. aastal  veestressi tase kümnes riigis Araabia poolsaarel, Kesk-Aasias ja Põhja-Aafrikas, kes ammutasid üle 100 protsendi oma kogu taastuvatest värskevee varudest. 

Parandamist vajab ka inimtegevuse käigus tekkinud reovee käitlemine: praegu lastakse üle 80% inimtegevusega seotud reoveest tagasi jõgedesse ja merre ilma eelneva puhastuseta. Eesmärk aastaks 2030 on hoida ära selline käitumine ning muuta veekasutus kõikides sektorides tõhusamaks ja säästlikumaks.

 

Mida sina teha saad:

    • Looduses olles ära viska ohtlike kemikaale ega jäätmeid vette, kuna need võivad põhjustada veereostust
    • Osale rahvusvahelise vee- ja tualetipäeva kampaaniatel

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN.org Knowledge Platform

UNICEF Wash

UNDP Water