Rollimäng "Uued tuuled saareriigis"

Keskkonnahariduslik rollimäng “Uued tuuled saareriigis” on õpilarp ehk hariduslik rollimäng (ingl EduLARP ehk Educational Live Action Role Play). Õpilarbi meetodi kaudu saavad osalejad õppida tundma valitud teemasid, kehastudes tegelasteks kokkulepitud loos ja maailmas, et lahendada teatud probleem või jõuda eesmärkideni.

Mäng juhib osalejate tähelepanu kliimamuutustele, majanduslikule tasakaalule, ületarbimisele ja ebavõrdsusele. Selle eesmärgiks on juhtida osalejaid mõtlema erinevatest otsustest, millest sõltub nende kogukonna tulevik. Samuti suunab mäng mõtlema, et otsuste taga võivad sageli olla üksikisikute soovid ja eesmärgid. Mäng näitlikustab, kuidas erinevad kogukonnad on kliimamuutuste kontekstis sunnitud kohanema uute oludega ning teatud gruppide vahel tekib kliimamuutuste tulemusena ebavõrdsus.

Mängu aluseks on võetud Gröönimaal toimuv kohanemine kliimamuutustega ning Läänemere väikesaarte olukord.

  • Sihtgrupp: alates 14-aastased noored
  • Mängijate arv: 10-30 (5 x 2–6-liikmelist rühma); vajadusel lisakaardid mängijate lisamiseks
  • Kestus: 1–2.5 tundi, vastavalt võimalustele

Rollimäng “Uued tuuled saareriigis”

Mängu läbiviimist toetavad slaidid

Saareriigi kaart


Mäng on loodud Peipsi Koostöö Keskuse poolt projekti “Maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel (MHK11)” raames, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi