E-külalistund. Karin Maasel "Kuidas võivad looduskatastroofid mõjutada laste haridust?"

Kliimamuutused toovad kaasa murrangulisi sündmusi keskkonnas, aga mitte ainult! Nendega kaasnevad ekstreemsed olukorrad looduses, suisa looduskatastroofid, mis omakorda mõjutavad elu kõiki aspekte. Millise jälje jätavad katastroofid haridusele ja laste kooliteele ka meist kaugetes riikides, räägib lähemalt humanitaarabi ja konfliktihalduse spetsialist Karin Maasel. Ta toob näiteid oma tööst Vanuatul, kus vulkaanipurske tagajärjel pidi ta oma meeskonnaga evakueerima 11 000 inimest. Nende hulgas olid ka koolilapsed, kelle haridustee jätkamise eest ta ka võitles.

Karin Maasel töötab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuses ESTDEV Aafrika ja uute turgude büroo juhina. Ta on tegutsenud erinevates konfliktihaldusega tegelevates organisatsioonides ja lisaks Vanuatule elanud ka Belgias, Taanis, USAs, Inglismaal ja Tais.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele ja selle juurde on loodud õppematerjalid. Kutsume teid loengut kuulates esineja märguande peale video pausile vajutama ning paluma õpilastel teha u 5-10 minutiline grupiarutelu. 

Tunnikava ja tööleht

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi