KAE10. Ebavõrdsuse vähendamine

 Vähem ebavõrdsust riikide sees ja riikide vahel

Rahvusvaheline kogukond on teinud suuri samme ebavõrdsuse vähendamiseks, kuid rikkuse jagunemine maailma elanike vahel on endiselt väga kaugel võrdsusest: 68,7 protsenti inimestest omab 3 protsenti ja 0,7 protsenti inimestest omab 41 protsenti kogu maailma rikkustest.  Samuti on suurenenud viimase 15 aasta jooksul üle maailma riigisisene ebavõrdsus, mida on näha ka Eestis: 2013. aastal erinesid elanikkonna vaeseima ja rikkaima viiendiku sissetulekud 6,6 korda. Pärast teatud protsenti takistab riigisisene ebavõrdsus vaesuse vähenemist ning kahjustab suhteid avalikus ja poliitilises sfääris, samuti inimeste eneseväärtust ja-teostust.

Ebavõrdsuse vähendamiseks ei piisa ainult majanduskasvust, kui see ei ole just kõiki kaasav ning ei võtta arvesse kestliku arengu kolme olulist aspekti: majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku. Samuti on vaja sissetulekute ebavõrdsusel arvesse võtta algpõhjuseid: ebavõrdselt jaotuvad võimalused, mis saavad alguse juba algharidusega. Tähelepanu on vaja pöörata ka vähemate võimalustega ja marginaliseeritud gruppidele. Mitmetel riikidel on õnnestunud vähendada ebavõrdsust oma elanike seas ning samal ajal saavutada jätkuvalt majanduslikult häid tulemusi.

Eesmärk aastaks 2030 on tugevdada ja edendada kõikide gruppide sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist kaasatust, olenemata inimese vanusest, rahvusest, soost, nahavärvist, usutunnistusest või mingist muust seisundist. Selleks on vaja ära kaotada diskrimineerivad ning ebavõrdsust süvendavad seadused ja tagada suurem sotsiaalne toetus puuetega inimestele, kellel on endiselt viis korda suurem tõenäosus kanda väga kõrgeid ravikulusid. Viimastel aastakümnetel on paranenud ka LGBT kogukonna õigused: samasooliste abielu on nüüdseks legaalne juba üle 20 riigis ning mitmed riigid on teel selle poole.

 Mida sina saad teha?

    • Toeta vähemate võimalustega peresid läbi heategevuse
    • Anna ära oma vanad asjad kas tuttavatele või Uuskasutuskeskusesse
  • Asjade asemel kingi heateokingitusi

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UN DESA

UNICEF

World Bank

International Monetary Fund (IMF)