Miss Manipulatsioon

(2011, 90 min) Film paljastab, kuidas peavoolumeedia ja popkultuur aitavad kaasa naiste alaesindatusele võimu- ja mõjupositsioonidel.

“Miss Manipulatsioon” toob selgelt esile, kuidas naiste ja tüdrukute piiratud ja sageli halvustav kujutamine meedias mõjutab nende enesekuvandit ning muudab naiste jaoks keerulisemaks jõuda juhtivatele positsioonidele.

Mõtlemapanevad intervjuud nii noorte naiste kui ka tuntud poliitikute, ajakirjanike, meelelahutajate, aktivistide ja akadeemikutega annavad vaatajale uue perspektiivi meedia mõjust soorollide kujundamisel.

Filmi loojad on koostanud väga mahuka ingliskeelse tunnikavade kogu, mis on sobilik gümnaasiumiastmele.