Miss Manipulatsioon

(2011, 90 min) Film “Miss Manipulatsioon” paljastab, kuidas peavoolumeedia ja popkultuur aitavad kaasa naiste alaesindatusele võimu- ja mõjupositsioonidel.

“Miss Manipulatsioon” toob selgelt esile, kuidas naiste ja tüdrukute piiratud ja sageli halvustav kujutamine meedias mõjutab nende enesekuvandit ning muudab naiste jaoks keerulisemaks jõuda juhtivatele positsioonidele.

Meedia, kui kõige võimsam kultuurinorme kujundav jõud ühiskonnas, saadab meile selge sõnumi, et naise väärtus peitub tema nooruses, ilus ja seksuaalsuses, mitte tema teadmistes või oskustes. Kuigi naised on viimastel aastakümnetel juhtpositsioonidel suuri edusamme teinud, on näiteks USA riigi seadusandlik kogu naiste arvu poolest 193 riigi seas 75. kohal. See olukord pole kahjuks parem ka teistes valdkondades. Naised moodustavad vaid 7,4% Fortune 500 nimekirja kuuluvatest tegevjuhtidest ja 21% režissööridest, produtsentidest, stsenaristidest, operaatoritest ja toimetajatest, kes töötavad 250 suurima tuluga filmi kallal.

Mõtlemapanevad intervjuud nii noorte naiste kui ka tuntud poliitikute, ajakirjanike, meelelahutajate, aktivistide ja akadeemikutega annavad vaatajale uue perspektiivi meedia mõjust soorollide kujundamisel.

Filmi loojad on koostanud väga mahuka ingliskeelse tunnikavade kogu, mis on sobilik gümnaasiumiastmele.