E-külalistund. Maari Ross "Mis see arengukoostöö üldse on?"

Seeria kolmandas e-külalistunnis liigume humanitaarabi valdkonnast arengukoostöö valdkonda. Meile räägib Maari Ross, mis on arengukoostöö ja kuidas see humanitaarabist erineb. Kuuleme, miks ja kuidas Eesti teisi riike aitab, et jõuda erinevate ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide täitmiseni. Tunni lõpus jagab Maari, kuidas õpilased ise jätkusuutlikku arengusse panustada saaksid.

Maari Ross on Eesti Välisministeeriumi Humanitaarabi büroo peaspetsialist. Enne seda töötas Maari MTÜ Mondos juhatuse liikme ja humanitaarabi valdkonna juhina keskendudes Süüria põgenikele suunatud projektidele.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele. Loengu juurde on koostatud ka tunnikava, aga õpilaste töölehte me ei loonud – selle asemel võiksite ülekande ajal esineja märguande peale video pausile vajutada ning paluda õpilastel teha u 5-10 minutiline grupiarutelu.

Tunnikava

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi