Põletatud maa

Aasta: 2017 Pikkus: 74 min
Keeled: inglise Subtiitrid: eesti
Riik: Ameerika Ühendriigid Autor: Alan Dater, Lisa Merton

Tuginedes teaduslikule konsensusele, et kliimamuutus on inimtekkeline protsess, keskendub film “Põletatud maa” biomassi kasutusele energiatööstuses. Puitbiomassi kasutamist energeetikasektoris on tihtipeale esitletud lahendusena inimkonna tohutule energiavajadusele. See vastakaid reaktsioone tekitav küsimus jagab kahte leeri inimesed, kes tunnevad muret metsa ökosüsteemide kestmajäämise pärast, ning teised, kes näevad antud tööstusharus võimalust majandustegevuse elavdamiseks ning energiatootluse suurendamiseks.

Filmitegijad lähenevad sellele teemale kasutades originaalkaadreid USA, Ühendkuningriikide ning mitmete Euroopa Liidu riikide hävimisohus metsadest.  Konteksti loomiseks on kasutatud intervjuusid ekspertide, aktivistide ja kohalike kogukondadega. Filmis põimuvad omavahel kokku kliimamuutuste teadus, metsaökoloogia, aina eskaleeruvad vaidlused energiapoliitika ja metsatööstuse tavade üle ning aktivistide ja kodanike tegevus, kes töötavad selle nimel, et kaitsta oma tervist, oma kogukondi, metsi ja planeedi kliimat. Kokku põimitud erinevad lood annavad mõtlemapaneva ülevaate puitbiomassi kasutusest ning asetab selle teema laiemasse üleilmsesse konteksti, mis on kahtlemata väärtuslik ka Eesti metsandusalaste arutelude edasiviimiseks.

Filmi näitamise õigused on omandatud projekti „1Planet4All” raames, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Arengukoostöö keskus- ESTDEV. Sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata Euroopa Liidu seisukohti

Tagasi