Burned: Are Trees the New Coal?

Year: 2017 Length: 74 min
Languages: inglise Subtitles: eesti
Country: Ameerika Ühendriigid Author: Alan Dater, Lisa Merton

Burned: Are Trees the New Coal? takes a hard look at woody biomass. Using interviews with experts, activists, and citizens, along with footage shot across the world, Burned interweaves the science of climate change, escalating energy-policy disputes and the dynamics of forest ecology. This film presents a visceral account of a somewhat unknown national and international controversy.

Tuginedes teaduslikule konsensusele, et kliimamuutus on inimtekkeline protsess, keskendub film “Põletatud maa” biomassi kasutusele energiatööstuses. Puitbiomassi kasutamist energeetikasektoris on tihtipeale esitletud lahendusena inimkonna tohutule energiavajadusele. See vastakaid reaktsioone tekitav küsimus jagab kahte leeri inimesed, kes tunnevad muret metsa ökosüsteemide kestmajäämise pärast, ning teised, kes näevad antud tööstusharus võimalust majandustegevuse elavdamiseks ning energiatootluse suurendamiseks.

Filmitegijad lähenevad sellele teemale kasutades originaalkaadreid USA, Ühendkuningriikide ning mitmete Euroopa Liidu riikide hävimisohus metsadest.  Konteksti loomiseks on kasutatud intervjuusid ekspertide, aktivistide ja kohalike kogukondadega. Filmis põimuvad omavahel kokku kliimamuutuste teadus, metsaökoloogia, aina eskaleeruvad vaidlused energiapoliitika ja metsatööstuse tavade üle ning aktivistide ja kodanike tegevus, kes töötavad selle nimel, et kaitsta oma tervist, oma kogukondi, metsi ja planeedi kliimat. Kokku põimitud erinevad lood annavad mõtlemapaneva ülevaate puitbiomassi kasutusest ning asetab selle teema laiemasse üleilmsesse konteksti, mis on kahtlemata väärtuslik ka Eesti metsandusalaste arutelude edasiviimiseks.

Filmi näitamise õigused on omandatud projekti „1Planet4All” raames, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Arengukoostöö keskus- ESTDEV. Sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata Euroopa Liidu seisukohti

Back