Eesti pinginaaber Eswatini

Eesti ja eSwatini on kaks väikeriiki teine teisel pool maakera, kes ÜRO ja UNESCO suurtes saalides kõrvuti istuvad. 2019. aastal alustasid UNESCO Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid koostööd, et luua sidemeid rahvuslike komisjonide ja UNESCO võrgustike vahel, edendada kestliku arengu põhimõtteid, vahetada kogemusi UNESCO programmidest ja tegevustest, pakkuda noortele kultuurivahetuse ja vabatahtliku töö kogemust.

Koostöö toimub peamiselt noorte ja haridusvaldkonnas ning see avab igal aastal ühele Eesti noorele võimaluse osaleda vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. Lisaks pakutakse UNESCO Ühendkoolidele Eestis ja eSwatinis võimalust luua sõpruskoolide sidemeid. Koostöös osalevad õpetajad ja õpilased avardavad silmaringi, õpivad tundma teist kultuuri ja eluolu ning panustavad ühistegevustega kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Esimese Eesti UNESCO rahvusliku komisjoni vabatahtlikuna osales 2019. aastal eSwatini komisjoni töös Laura Toomlaid. Näitus annab edasi hetki ja muljeid eSwatinist läbi Laura kaamerasilma. Pilte saadavad eSwatini, UNESCO ja eri eluvaldkondadega seotud lühikesed temaatilised tekstid.

Komplekti kuuluvad 9 lõuendile trükitud fotot (30 x 45 cm), 1 suur infopaneel (40 x 60 cm) ja 10 kerget tekstikapat (15 x 21 cm). Infopaneelid ja tekstikapad on trükitud nii eesti kui inglise keeles.

Näituse sisu on ka virtuaalselt kättesaadav veebiplatvormil Eesti pinginaaber Eswatini.

Tunnikava (ühiskonnaõpetus, geograafia, ajalugu, valikaine „Globaliseeruv maailm“; III kooliaste; 45 või 90 min)

Kutsume tunnikava tagasisidestama aadressil maailmaharidus@mondo.org.ee.


Eesti vabatahtliku viibimist ja töötamist eSwatinis rahastab UNESCO Eesti rahvuslik komisjon. Lisaks Eesti komisjonile on eSwatini komisjonis tegevad Saksamaa ja Lõuna-Korea rahvuslikud komisjonid. Näituse levitamist toetab MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi