Sugu ja maailm

Tere tulemast Mondo sooteemalisele veebikursusele!

Soolise mõõtme arvestamine muudab meid teadlikumaks maailmakodanikuks. Selle kursuse eesmärk on näidata, miks sootundlik lähenemine maailmahariduse teemadele annab meile sisukama ja parema ülevaate olulistest üleilmsetest arengukohtadest.

Oleme sellel kursusel ritta seadnud naiste ja vähemuste õigustele eriomased kitsaskohad maailmas ning näitame eri teemade ühenduslülisid seoste kaudu, mis mida mõjutab. Püüame ilmestada, mispärast sooline vaade koos sellega ristuvate sotsiaalsete kategooriatega (nagu rass, klass, vanus, puue jm) peaks saatma kõiki kestliku arengu debatte, seevastu sootuimus ei aita meid moodsa aja murede, näiteks kliimamuutustega võitlemisel.

See kursus on eriline, kuna varem ei ole sellises mahus süstemaatiline sootundlik vaade kestliku arengu ja maailmahariduse põhiküsimustele olnud eesti keeles kättesaadav.

Head õppimist!

Lisainfo:

  • Veebikursus koosneb viiest osast, kus käsitleme soolise võrdõiguslikkuse seoseid eri kestliku arengu eesmärkidega. Igast moodulist leiad põhiteema kohta video, olulised faktid, taustainfo ning mitmesugused materjalid ja viited.
  • Kursus on tasuta ning seda saab läbida ainult registreerituna. Peale kõigi ülesannete läbimist saate alla laadida seda tõendava tunnistuse.
  • Loengu videoid ja tekste on väga hästi võimalik põimida ka gümnaasiumiastme ainetundidesse.

Veebikursus valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi