Avasta maailma: maailmahariduse õppevahend

Me elame aina enam globaliseeruvas maailmas, kus kõik on omavahel seotud. Tänast maailma kujundab vastastikune sõltuvus peaaegu igas eluvaldkonnas. Kuidas mõjutavad erinevad globaalsed väljakutsed ja eesmärgid tänapäeva noori? Kuidas mõjutavad need noorte haridust; kuidas klassiruumides toimuvaid arutelusid?

Et mõista meie endi tänast elu, tuleb paremini mõista globaalset konteksti, milles me tegutseme. Käesolev õppematerjal püüabki seda teha, aidates õpilastel aduda globaalseid seoseid ja nende mõju meie igapäevaelule. See pakub aktiivset õppevormi, võimaldades õppijail aktiivselt uurida, avastada, arutleda, küsida ja mõista globaalseid vastastikuseid seoseid, lisaks aru saada ka õpilase enda võimalustest panustada õiglasemasse maailma. Eesmärgiks on nii õpilaste oskuste, hoiakute ja teadmiste kui ka globaalse ebavõrdsuse põhjuste ja tagajärgede mõistmise suurendamine.

Käesolev õppevahend annab lühiülevaate maailmahariduse raamistikust ning pakub valiku põhilisi interaktiivseid õppemeetodeid ja klassitegevusi, mida saab kohandada erinevatele teemadele. Lisaks on õppevahendis välja toodud fotodega seotud aktiivõppe meetodid.

Meetodid:

 • Miks-miks-miks-ahel
 • Probleemipuu
 • Arengukompass
 • Tagajärgede ahel
 • Chapati: kohalik-riiklik-üleilmne
 • Karussell
 • Liikuv debatt
 • Rollimäng
 • Teemantide pingerida
 • Tuleviku töötuba: eelistatud – arvatav tulevik
 • Tuleviku töötuba: tulevikustsenaariumid ja lahendused
 • Fotode kasutamine õppetöös

Avasta maailma: maailmahariduse õppevahend


Õppematerjali valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi