Maailmahariduslikud meetodid arutelude juhtimiseks

1. Arvamusjoon

Meetodi idee on väljendada arvamust etteantud küsimuse osas. Seda meetodit võib teha grupitööna. Paberile joonistatakse pikk verikaaljoon, kuhu ühte otsa kirjutatakse „jah“ ning teise otsa „ei“. Grupijuhil on küsimus ( need on formuleeritud nii, et saab vastata „jah“ või “ei“ nt Kas Eesti migratsioonipoliitika on liiga jäik? Kas on mõtet osta õiglase kaubanduse tooteid? Kas minu tegevusest midagi maailmas sõltub? Kas Eesti peaks panustama rohkem arengukoostöösse?), mida ta esitab.

Kõik grupi liikmed saavad paigutada kas kustukummi, pliiatsi vms vabalt valitud eseme vastavale kohale joonel. Kui vastus kaldub „jah“ suunas, tuleb ka ese paigutada joonel vastavasse kohta. Kui kõik on esemed ära paigutanud jätkub diskussioon, kus iga liige põhjendab oma arvamust. Õigeid ja valesid vastuseid pole, igaühel on õigus oma arvamusele.

2. Maailmakohvik

Meetodi idee on moodustada nn 4-5 „kohvikut“ (laud ja toolid või padjad maas vms), kuhu juurde on kirjutatud tegevus (nt diskussiooni läbiviimine, arutelu, filmi vaatamine, arvamusjoon vms), mida selles „kohvikus“ peab tegema. Seejärel jaotada mängijad gruppidesse ning paigutada iga grupp „kohvikusse“ . Tegevuseks vajalikke materjale peab olema nii palju, kui on mängust osavõtjaid. Kui tegevus ühes grupis on täidetud, liigub kogu grupp täitma järgmist ülesannet. Mäng kestab seni, kuni kõik mängust osavõtjad on käinud läbi igast „kohvikust“. Lisaks on igaks grupitegevuseks ajalimiit, mida võib planeerida vastavalt soovile.

Tagasi