TeachMDGs – Maailmahariduse õppevahendid

Euroopa Liit rahastas projekti „TeachMDGs“, mis on ellu viidud Eesti, Leedu, Bulgaaria, Küprose ja Šotimaa organisatsioonide poolt. Projekti põhieesmärk oli tõsta teadlikkust ja suurendada avalikkuse toetust aastatuhande arengueesmärkidele, kaasates seejuures täiendõppeasutusi, õpetajaid ja õpilasi kohaliku eluga seostuvate õppevahendite väljatöötamisse.

Projekti raames loodud materjal annab lühiülevaate maailmahariduse raamistikust ning valiku põhilisi interaktiivseid õppemeetodeid ja klassitegevusi, mida saab kohandada erinevatele teemadele.

TeachMDGs Maailmahariduse õppevahend: Sissejuhatus & maailmahariduse meetodid

Tagasi