TeachMDGs – Maailmahariduse õppevahendid

Euroopa Liit rahastab projekti „TeachMDGs“, mis on ellu viidud Eesti, Leedu, Bulgaaria, Küprose ja Šotimaa organisatsioonide poolt. Projekti põhieesmärk on tõsta teadlikkust ja suurendada avalikkuse toetust aastatuhande arengueesmärkidele, kaasates seejuures täiendõppeasutusi, õpetajaid ja õpilasi kohaliku eluga seostuvate õppevahendite väljatöötamisse.

Lühiülevaate globaalse õppe raamistikku ning valiku põhilisi interaktiivseid õppemeetodeid ja klassitegevusi, mida saab kohandada erinevatele teemadele, annab “TeachMDGs Maailmahariduse õppevahend: Sissejuhatus & maailmahariduse meetodid”.