"Kliimakooli" kaardimängu tegevuskavad

Käesolevad tegevuskavad on loodud jätkutegevusena Kliimakooli kaardimängu täiendama.

Aineid lõimivad tegevuskavad:

Ainepõhised tegevuskavad:

Tunnikavad valmisid Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel.

Tagasi