Plakatikomplekt "Mina hoolin"

Kestlik areng tähendab tasakaalu leidmist inimestele heaolu loomise ja planeedi piiratud ressursside vahel. 2015. aasta septembris lepiti ÜRO-s globaalselt kokku 17 kestliku arengu eesmärki (Sustainable Development Goals – SDG), et lõpetada ebavõrdsus, kaitsta keskkonda ja tagada heaolu kõigile. Kestliku arengu eesmärgid kehtivad kõikide riikide erinevatele tasanditele: valitsustele, ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kodanikele.

„Mina hoolin“ plakatid tutvustavad seitset kestliku arengu eesmärki läbi koolinoorte argielu puudutavate küsimuste. Globaalsed probleemid, mida plakatid esile tõstavad, on vaesus, nälg, tervis, haridus, tarbimine, energiatootmine ja vesi. Kampaania maandumislehel antakse lihtsaid juhiseid, kuidas iga noor saab ise nende eesmärkide saavutamisse panustada. Komplekti erinevad plakatid sobivad ülespanemiseks koolikeskkonda – sööklasse, tualettidesse, garderoobi, koridoridesse jne. Maandumislehel olevad küsimused ja nõuanded sobivad hästi iseseisva tööna lugemiseks või tunnis arutamiseks.

Komplektis on 7 plakatit.

Tagasi