E-külalistund. Kristi Ockba "Mida kujutab endast humanitaarabi?"

Seeria esimeses sissejuhatavas tunnis räägib Kristi Ockba, mida tähendab humanitaarabi – näiteks millistel põhjustel, millistes piirkondades ja kellele seda antakse ning mis on humanitaarabi põhimõtted. Kristi jagab ka seda, millised on suurimad humanitaarabi pakkuvaid organisatsioonid nii Eestis kui välismaal. 

Kristi Ockba sündis Eestis, aga käis ülikoolis Jeemenis. Pärast Eestisse tagasi kolimist töötas ta õpetajana, tõlgina ja koolitajana. Täna on ta Mondo humanitaarabiekspert töötades eelkõige Lähis-Ida riikide suunal.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele. Tunni juurde on koostatud abistavad materjalid õpetajale ja õpilasele:

Tunnikava ja tööleht Kristi Ockba

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.