Räägime rahumeelselt

PROJEKT „RÄÄGIME RAHUMEELSELT“

„Räägime rahumeelselt“ on Mondo (Eesti), KobieTY (Poola) ja Ribaloni instituudi (Sloveenia) strateegiline partnerlusprojekt, mida viiakse ellu Erasmus+ programmi rahalise abiga.

Projekti eesmärk on anda õpetajatele ja noorsootöötajatele ettekujutust ja oskusi, kuidas inimõigusi igapäevaelus ja -töös rakendada. Nii et inimõigused poleks mingi kauge juriidikaga seotud teema, vaid me rakendaksime seda suhtluses noortega ja oma igapäevapraktikas kogu aeg.

Kaks rahulikumat suhtlust puudutavat lähenemisviisi on:

– vägivallatu suhtlus

– lahendusekeskne lähenemine

Mõlemad lähenemised on osa inimõigustealasest haridusest.


KOOLITUSED JA VEEBIKURSUS

Projekti käigus toimub kaks koolitust – inimõigusi ja lahendusekeskset lähenemist ühendav koolitus Poolas ning inimõigusi ja vägivallatut suhtlust puudutav koolitus Sloveenias. Koolituse käigus on üles filmitud videolõigud ning neile lisatud toetavad materjalid ja harjutused. Nii on kaks meetodit ja koolitust liidetud kõigile huvitatutele vaba juurdepääsuga veebikursuseks.

Meil on rõõm sind meie kursusel tervitada!

 

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Veebikursuse sisu peegeldab autorite seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.