Käsiraamat: Inimesed ridade vahel

“Inimesed ridade vahel. Rändetemaatika käsiraamat (tulevastele) ajakirjanikele” aitab meil paremini mõista peamisi tegureid, mis migratsiooniteemalisi kajastusi mõjutavad.

Käsiraamatu leiad siit

Raamat on jaotatud kolmeks suuremaks peatükiks ja alapeatükkideks, kus on toodud hulga näiteid, juhtumianalüüse, aruteluküsimusi ning erineva pikkuse ja interaktiivsusastmega ülesandeid.

Selle kõige abil julgustame õpilasi – peamiselt tulevasi ja praegusi ajakirjanikke – astuma sammukese tagasi ning vaatama maailmale ja ühiskonnale võõra vaatenurgast, nähes tegelikkust avarama pilguga ja vastutustundlikumalt, erilise analüütilise ja kriitilise rõhuasetusega neil, kes on nõrgad, nähtamatud, hääleta.

Käesolev käsiraamat on valminud projekti “Inimesed ridade vahel: oskuste arendamine rändeteemade kvaliteetseks kajastamiseks” raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autorite seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Väljaanne on mõeldud mittetulunduslikeks koolitusteks ja töötubadeks. Paljundamine on lubatud üksnes mitteärilisel eesmärgil, tingimusel, et on viidatud allikale ja teavitatud autoriõiguse omanikku.

Avaldatud People in Need – Tšehhi, People in Need – Slovakkia ja MTÜ Mondo koostöös.