Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Euroopa humanitaarabi on eluliselt tähtis kõigi nende jaoks, kes kannatavad maailmas katastroofide ja konfliktide tõttu. Käesolev dokument kuulub väljaannete sarja, mis kirjeldab ja põhjendab Eruoopa Liidu tegevust eri poliitikavaldkondades ning selle tegevuse tulemusi. Väljaandest saame teada, milleks on vaja ELi humanitaarabi ja kodanikukaitsepoliitikat ja kuidas EL seda teeb.

Väljaanne “Humanitaarabi ja kodanikukaitse”

Tagasi