E-külalistund. Kristina Mänd "Mis on banaani õiglane hind?"

Selles e-tunnis räägib õiglase kaubanduse ekspert Kristina Mänd, miks on oluline teada, kuidas ja kus on erinevad toidud või tarbeesemed toodetud.
Kuuleme, millise hinnaga need meieni jõuavad, nii keskkonna kui kogukondade vaatenurgast. Tund leidis aset oktoobri kui õiglase kaubanduse kuu raames, mille jooksul pakub Mondo koolidele erinevaid võimalusi, kuidas läbi õiglase kaubanduse jätkusuutlikuma maailma kujundamisele kaasa aidata.

Kristina Mänd töötab E-riigi Akadeemia Sihtasutuses digiteemadel ja juhib erinevaid projekte, aga on juba aastaid töötanud ka õiglase kaubanduse valdkonnas.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele ja selle juurde on loodud õppematerjalid. Kutsume teid loengut kuulates esineja märguande peale video pausile vajutama ning paluma õpilastel teha u 5-10 minutiline grupiarutelu. 

Tunnikava ja tööleht

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi