E-külalistund. Kristina Mänd "Mis on banaani õiglane hind?"

Selles e-tunnis räägib õiglase kaubanduse ekspert Kristina Mänd, miks on oluline teada, kuidas ja kus on erinevad toidud või tarbeesemed toodetud.
Kuuleme, millise hinnaga need meieni jõuavad, nii keskkonna kui kogukondade vaatenurgast. Tund leidis aset oktoobri kui õiglase kaubanduse kuu raames, mille jooksul pakub Mondo koolidele erinevaid võimalusi, kuidas läbi õiglase kaubanduse jätkusuutlikuma maailma kujundamisele kaasa aidata.

Kristina Mänd töötab E-riigi Akadeemia Sihtasutuses digiteemadel ja juhib erinevaid projekte, aga on juba aastaid töötanud ka õiglase kaubanduse valdkonnas.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele. Loengu juurde on koostatud ka tunnikava, aga õpilaste tööleht puudub – selle asemel tuleb ülekande ajal esineja märguande peale video pausile vajutada ning paluda õpilastel teha u 5-10 minutiline grupiarutelu.

Tunnikava

Tööleht ja töölehe lisa

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.