Naised ühiskonna südames

Kus said naised esimesena maailmas hääleõiguse? Aga kus viimasena? Kui suur on naiste esindatus maailma parlamentides? Mil määral on see viimaste aastakümnetega muutunud? Kui suur osa naistest on aktiivsed tööturul ning kui palju on naisettevõtjatest tippjuhte?

Kaheksal roll-upil on kujutatud naiste olulisust ühiskonnas ettevõtluses, meedias ja poliitikas, kogukonna liitjate ja arendajatena. Näiteid on toodud MTÜ Mondo arengukoostöö sihtriikidest Keeniast, Ugandast, Afganistanist, aga ka väikeettevõtja Etioopiast ning Kakuma pagulaslaagrist. Selle juurde on loodud tunnikava, mis toetab naiste õiguste teemade käsitlemist III kooliastmes. Nii näitus kui tunnikava on saadaval ka vene keeles.

Näitus koosneb kaheksast roll-up paneelist. Selle sisuga on võimalik tutvuda ka virtuaalselt:

Naised ühiskonna südames (PDF)

Tunnikava

Tagasi