Rändeteemalise maailmapäeva lühijuhend

Siit leiate ideid ja materjale rändeteemalise maailmapäeva korraldamiseks koolis või noortekeskuses. Oleme välja toonud nii õppetegevusi klassiruumis kui ka võimalikke noorte algatusi ja kirjeldanud lähemalt järgmiseid ettevõtmisi:

 • Taskuhäälingute/veebiintervjuude läbiviimine rändetaustaga inimesega
 • Arutelu rände teemal jutusaate formaadis
 • Filmiõhtu koos aruteluga
 • Ühisüritus, kus õpilased saavad kokku välismaalastega (nt toidu, tantsu, muusika vms tutvustamine)
 • Teavitusprojekt (sotsiaalmeedia kampaania)
 • Kunstiprojekt
 • Arutelud/mõttetalgud kohalikus kogukonnas

Võimalikud rändega seotud aruteluteemad:

 • Kuidas toetada sisserändajate (nt Ukraina põgenike) kohanemist oma kodukandis?
 • Millised võivad olla peamised väljakutsed sisserändaja jaoks Eestis?
 • Millised on võimalused sisserändajatele kohalikega suhete loomiseks? Miks on sisserändajate kohanemise toetamine oluline?
 • Millised võimalused ja väljakutsed toob sisse- ja väljaränne kaasa riigile?
 • Kuidas teha nii, et minu kodupaik väljarände tõttu tühjaks ei jää?
 • Miks inimesed välja rändavad, mis selle otsuseni viib?
 • Millised on väljarändega kaasnevad probleemid?
 • Millised võiksid olla väljarände põhjused minu kodukandis?
 • Mida tehakse praegu väljarände vähendamiseks (riiklikul / kohaliku omavalitsuse / kogukonna tasandil) ning mida saaks veel teha?
 • Kuidas suurendada Eesti noorte teadlikkust rände ja rändajate osas?
 • Mis toetab noorte positiivset suhtumist sisserändajatesse ning mis negatiivset?

Vaata rohkem siit:

Rändeteemalise maailmapäeva lühijuhend

Back