Õpetajate käsiraamat: "Rändeteema käsitlemine 21. sajandil"

See metoodiline materjalide ja käsitlusviiside kogumik julgustab teid koos õpilastega süüvima rändeküsimustesse ja -protsessidesse. See on mõeldud nii formaal- kui ka mitteformaalhariduse andjatele. Usume, et rändeteema käsitlemine arendab noorte pädevust ning pakub võimalust oma hoiakute ja väärtuste kohta rohkem teada saada.

Rändeprotsessid on keerulised nähtused, mis on toimunud kogu ajaloo vältel kõigil geograafilistel aladel ning mõjutavad meie igapäevaelu nii kohalikust kui ka üleilmsest vaatenurgast. Rändeküsimus võib tihti mõjuda lõhestavalt ja selle kohta levib palju valeteavet. Peatükis „Käsitleme rändeteemat“ vaatleme rändeteema käsitlemise põhitõdesid. Näiteks seda, et nooremate õpilastega on rändeteemalise vestluse algatuseks hea vaadata animafilmi. See puudutab rändeküsimuse mitut aspekti ning jätab ruumi ka oma mõtetele ja tõlgendustele. Peatükis „Miks inimesed rändavad“ keskendume rändemustritele ja küsime, miks mõned otsustavad rännata, sellal kui enamik seda ei tee, millised on rännet mõjutavad tõuke- ja tõmbetegurid, ning püüame mõista, kuidas sünnib otsus rännata.

Käsiraamatu on koostanud ülikooli, mitteformaal- ja kodanikuhariduse eksperdid. Peatükist „Kuidas rändeteemat käsitleda“ saate lugeda kasulikke nõuandeid selle kohta, kuidas end rändeteemaliseks vestluseks õpilastega ette valmistada. Oleme välja valinud parimad käsitlusviisid ning esitleme neid peatükis „Rändeteema käsitlemise meetodid ja viisid“. Oleme koostanud ka kompetentsimudeli, mis aitab keskendada õppetöö mõnele kindlale pädevusele, mida õpilastes arendada soovite. See aitab õpetajatel kavandada ka sisukaid rändeteemalisi õppetegevusi. Lõpetuseks leiate rändeteemade käsitlemisel ettetulevad korduma kippuvad küsimused.

Laadi fail alla siit:

Õpetajate käsiraamat: “Rändeteema käsitlemine 21. sajandil”

Back