E-külalistund. Ilmar Raag "Miks peaksin minema sinna, kus on kriis?"

E-tunnis jagab filmitegija ja ajakirjanik Ilmar Raag oma kogemusi tööst kriisisituatsioonides. Ta on käinud Eesti Kaitseväega missioonidel Aafrikas ja samuti humanitaarabi esindaja ja koolitajana Ukrainas. Ilmari vaade kriisidele ei ole üheplaaniline, sest enamasti on kõik abistajad keerukate eetiliste valikute ees. Kõige olulisem väljakutse seisneb kohalike inimeste soovidega arvestamises ja samas ei tohi neile tekitada õpitud abituse sündroomi.

Ilmar Raag on filmitegija ja ajakirjanik, aga on ka kolmel korral olnud sõdur ja käinud koos Eesti Kaitseväega Aafrikas. Ukrainasse sattus ta eelkõige sellepärast, et tema filmi “Erik Kivisüda” arvutiefektid tehti Ukrainas.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele. Loengu juurde on koostatud ka tunnikava.

Tunnikava

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Back