Töötuba "Küla ehitamine"

“Küla ehitamine” on mõjus rühma- või klassitegevus, mille jooksul saab osaleja kogeda uue kultuuriruumiga kohanemise keerukust ja tunnet, mida tähendab kuuluda kas ühiskonna kultuurilisse enamusse või (marginaliseeritud) vähemusse.

Harjutuses ehitatakse voolimissavist või plastiliinist neli küla. Kõigil neljal mängus osaleval külal on oma kultuur ja reeglid. On ilmne, et muutuvate olukordadega kohanemine pole alati lihtne – või on? Kõige olulisemad on mõtisklused ja arutelud pärast mängimist.

Töötuba saab läbi teha kuni 20 osalejaga ja see sobib eelkõige III kooliastmele või gümnaasiumile. Koos aruteluga kulub töötoa läbiviimiseks 1.5–2 tundi.

Töötoa juhendmaterjali koos mängu käigu ja töölehtedega leiad siit:

Töötuba: küla ehitamine

Back