Roheline majandus

Inimkond tarbib rohkem loodusressursse kui Maa suudab taastoota. Viimastel aastakümnetel on paljud arengumaad liikunud samas tempos arenenud riikidega. Sadadel miljonitel inimestel, eriti Ida-Aasias, on olnud võimalik vaesusest välja tulla. Elatustase on paranenud ja majandus looduse arvelt arenenud. 

Inimkond on loodusvarasid ülekulutanud juba 1970ndatest aastatest saadik. Olukord muutub üha hullemaks, sest elanikkond kasvab ja muutub rikkamaks. Tänasel päeval kasutab inimkond loodusvarasid 1.8 korda rohkem kui Maa suudab neid taastoota. 8.2% maailma elanikkonnast elab endiselt vaesuses ja seda peamiselt arengumaades, kus suur osa elanikkonnast elatub otseselt või kaudselt loodusvaradest.

ÜRO keskkonnaprogramm UNEP pakub lahenduseks rohelise majanduse, mille eesmärk on:

• inimeste heaolu

• sotsiaalne võrdsus

• säästev loodusvarade kasutamine

• looduse taluvusvõime ja ökosüsteemide kaitsmine.

Roheline majandus loob majanduskasvu ja heaolu ilma keskkonda hävitamata. See soosib taastuvenergiat ja rohelist tehnoloogiat, mis toodab lisaks majanduskasvule ka rohelisi töökohti. Looduskapitali suurenemisest võidavad eeskätt kõige vaesemad inimesed, kes saavad oma eluks vajaliku loodusest ja samas kannatavad kõige rohkem keskkonnaprobleemide tõttu.

Roheline majandus on:

• madala süsinikdioksiidi tekkehulgaga

• ressursitõhus

• sotsiaalselt kaasav

• väärtustava mõjuga tööhõivele.

Foto: Creative Commons.

Back