Maailmakodanikuks läbi foorumteatri meetodite

Käesolev õppematerjal tutvustab õpetajatele, noorsootöötajatele ja teistele huvilistele globaalse kodakondsuse ja foorumiteatri mõisteid. Materjal sisaldab järk-järgulisi metoodilisi tegevuskavasid koos lisainfoga sissejuhatuse, soojendusmängude ja harjutuste kohta. Õppematerjal on kasulik nii noorsootöötajatele kui ka ühiskonnaõpetuse, emakeele, geograafia, ajaloo, võõrkeelte õpetajatele. Lisaks on võimalik meetodeid rakendada näitetundides ja maailmahariduse teemade lõimimisel.

Õppimise käigus arenevad õpilaste oskused ja teadmised õiglasest ja jätkusuutlikust maailmast ning kujunevad seda toetavad väärtushinnangud. Lisaks avanevad õpilastel võimalused rakendada oma fantaasiat ja empaatiat läbi teatrimetoodika. Foorumiteater kui kollegiaalne teatrivorm on mõjuvõimas tööriist globaalse kodakondsuse temaatika uurimiseks. Tänu olulisi eluvaldkondi puudutavale dialoogile muudab see passiivse vaataja aktiivseks osatäitjaks.

Maailmakodanikuks läbi foorumteatri meetodite

Back