Kliimamuutused! Ja Sinu panus...?

Kliimamuutuste töötoa õppematerjal, mis on mõeldud 3.-6. klassile. Antud materjal on mõeldud ennekõike sissejuhatuse või abivahendina teema käsitlemisel. See võimaldab vaadelda erinevaid igapäevaseid olukordi ja kliimat mõjutavaid tegureid valdkondade kaupa ja aidata lastel ja noortel loomingulisel viisil mõtesteda, milline on nende kokkupuude keskkonnaga.

Õppematerjalil on kolm osa:

1. plakatid, mida saab kasutada teema algatamiseks ja edasi arendamiseks.
2. töötoa juhend
3. värvilised situatsioonikaardid

Teemade kategooriad:

Eluase (küte ja elekter); toitumine ja põllumajandus; liikumine ja transport; tarbimine

Kliimamuutuste töötuba 3.−6. klassile

Plakatid printimiseks:

Must-valge plakat A2 suuruses

Värviline plakat suuruses A3

Back