Ränne – faktid ja suundumused mailmas ning Eestis

Peipsi Koostöö Keskus MTÜ eestvedamisel valmis 2016. aasta detsembris infoleht “Ränne – faktid ja suundumused maailmas ning Eestis”. See materjal toob välja fakte ja näiteid rände teema käsitlemiseks koolitunnis.

Infolehe väljaandja: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, www.ctc.ee.

Eksperdid: Kert Valdaru, Sisekaitseakadeemia; rändespetsialist Anastasyia Astapova, Tartu Ülikooli teadur.

Fotod: Fotomovimiento; punghi/Shutterstock.com; Orlok/Shutterstock.com; erakogu.

Peipsi Koostöö Keskus tänab Ingi Mihkelsood MTÜ-st Pagulasabi asjakohaste kommentaaride ja soovituste eest.

Infolehe väljaandmist rahastasid Euroopa Liit ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Käesolev infoleht väljendab vaid väljaandja arvamusi ja rahastajad ega ALDA ei vastuta siin esitatud teabe eest.

Back